Bảo vệ chuyên nghiệp

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP : Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi

  • Bảo vệ tài sản: Nhân viên bảo vệ được trang bị đồng phục cho nhà máy, kho bãi, cao ốc, siêu thị bán sỉ và lẻ, những sự kiện quan trọng, công trường, nhà riêng, ngân hàng...
  • Bảo vệ hộ tống: Dịch vụ bảo vệ yếu nhân.
  • Bảo vệ vận chuyển: Dịch vụ ” Tiền mặt trên đường vận chuyển”; vận chuyển các tài sản có giá trị bằng các phương tiện vận chuyển và theo các đơn hàng bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế;
  • Trung tâm giám sát báo động 24/24 giờ: Chúng tôi hoạt động phối hợp với các đơn vị An Ninh nhà nước;
  • Lực luợng cơ động phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp, sự cố an ninh...
  • Dịch vụ tuần tra cơ động và kiểm tra vào ban đêm.
  • Dịch vụ tư vấn về công tác bảo vệ, an ninh mạng...