Sự khác biệt

SỰ KHÁC BIỆT :

  1. Công ty BV An Ninh Nhất Nha Trang đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

  2. Con người là yếu tố quyết định đến thành công trong công việc.

  3. Công ty chúng tôi đặt trọng tâm vào công tác đào tạo, giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và các biện pháp phòng ngừa từ trước, ngăn chặn từ xa .Quyết định sáng suốt trong các tình huống xẩy ra hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất .

  4. Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, công ty chúng tôi luôn sẵn sàng lắp đặt miễn phí 100% hệ thống camera kiểm soát từ xa (CCTV). Từ trung tâm kiểm soát chúng tôi có thể kiểm soát được những sự việc đang diễn ra tại mục tiêu cần bảo vệ từ đó điều chỉnh công việc một cách hợp lý, nhanh nhất mà không cần phải báo cáo qua các bộ phận.

  5. Chúng tôi đặt công tác ngăn ngừa lên hàng đầu, với đội ngũ nhân viên kiểm soát rủi ro được đào tạo chuyên biệt, sẽ tiến hàng kiểm tra thường xuyên nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra tại mọi địa điểm cung cấp dịch vụ.

  6. Chúng tôi là công ty bảo vệ mua đầy đủ các loại hình bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự lên đến 10.000.000.000VNĐ cho mỗi vụ tổn thất.

Bảo hiểm lòng trung thành lên đến 200.000USD

Bảo hiểm tai nạn cho nhân viên mệnh giá 100.000.000VND