trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Minh Châu

Trụ sở chính: số 39 đường Nguyễn Thị Trinh Khu đô thị Đông Mạc, Phường Lộc Hạ, TP Nam Định

Văn phòng Chi Nhánh Tỉnh Ninh Bình: Số 01/5 Phố Triệu Việt Vương - P Bích đào - TP Ninh Bình

VPGD 1: Trung tâm chỉ huy KCN Bảo Minh - tỉnh Nam Định

VPGD 2: Trung tâm chỉ huy KCN Rạng Đông - tỉnh Nam Định

VPGD 3: nhà máy nhiệt điện Thái Bình Một

ĐT: 02283.636.088 - Fax: 02283.636.088 - Email: baoveminhchau@gmail.com

9975